Pitanje savetnici

Kako da otvorim svoju privatnu ordinaciju?

Da li je moguće otvoriti privatnu ordinaciju ili ambulantu medicinske neke ukoliko osnivač ima samo završenu medicinsku školu(smer opšti), pored toga položeni državni ispit i licencu?

35
pre 3 nedelje

Odgovor savetnice:

Postupak otvaranja privatne medicinske ordinacije regulisan je Pravilnikom o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti (koji možeš da pronađeš na linku ovde), koji propisuje sve standarde koji moraju da budu ispunjeni. 

Prema informacijama koje sam pronašla, neophodno je da osnivač obezbedi neophodan kadar koji je propisan pravilnikom (odnosno zaposli određen broj doktora medicine i medicinskih sestara), dok nije eksplicitno navedeno da i osnivač privatne medicinske prakse mora biti doktor medicine. 

Možda će ti biti korisno da pogledaš link ovde, na kojem ćeš videti kako izgleda postupak otvaranja privatne ordinacije.