Pitanje savetnici

Biomedicinsko inženjerstvo

Zdravo, možete li mi reći nešto više o biomedicinskom inženjerstvu na FTN-u? Šta se sprema za prijemni, koliko studenata primaju na budžet, kakva je mogućnost zaposlenja nakon završtka studiranja? Hvala unapred:)

154
pre 2 meseca

Odgovor savetnice:

Prema podacima koje sam pronašla, za prijemni ispit se polaže test iz matematike koji nosi ukupno 60 poena. Detalje o prijemnom ispitu možeš pogledati na linku ovde.  
Prošle godine se na ovaj multidisciplinarni smer upisivalo 60 studenata, od čega 20 kao budžetski studenti, i 40 u statusu samofinansirajućih studenata. Fakultet je objavio i statistiku upisa za 2021. godinu, te na linku ovde možeš da vidiš koliko je bodova bilo potrebno za koji smer. Važno je da znaš da ovi podaci mogu da ti posluže kao uvid, ali da se bodovna lista menja svake godine, i da sve zavisi od generacije koja te godine polaže prijemni i njihovog opšteg uspeha. :)
Kada je reč o budućem zaposlenju, pronašla sam sledeće podatke: Na studijskom programu za biomedicinsko inženjerstvo obrazuju se inženjeri koji mogu da se zaposle kako u klinikama, institutima, univerzitetima, tako i u kompanijama čija je delatnost razvoj, proizvodnja, održavanje i distribucija medicinske opreme. Primeri oblasti za koje mogu da se opredele inženjeri biomedicinskog inženjerstva:

  • bioinstrumentacija - korišćenje inženjerskih principa i metoda u kombinaciji sa najsavremenijim tehnologijama u cilju razvoja uređaja za dijagnostiku i terapiju;
  • biomehanika - primena principa mehanike za razumevanje, modeliranje i simulaciju biomedicinskih sistema, razvoj veštačkih organa kao što su veštačko srce, bubrezi, zglobovi itd.;
  • kliničko inženjerstvo - rad u medicinskim ustanovama u saradnji sa medicinskim osobljem u procesu primene medicinskih tehnologija u cilju unapređenja medicinskih usluga;
  • rehabilitaciono inženjerstvo - razvoj novih tehnologija koje omogućavaju brži i kvalitetniji oporavak bolesnika sa oštećenjima nervnog sistema; razvoj metoda za funkcionalnu električnu stimulaciju i terapiju itd.;
  • implanti i ortopedske proteze - primena savremenih metoda i sofisticiranih tehnologija kod razvoja i izrade kompleksnih ergonomskih implantata, proteza i pomagala u oblasti medicine i stomatologije;
  • biomaterijali - proučavanje strukture, fizičko-mehanička karakterizacija i modeliranje biomaterijala i tkiva.

S obzirom da se radi o multidisciplinarnoj oblasti koja se vrlo brzo razvija, verujem da će se u narednom periodu otvoriti i više prostora za stručnjake iz ove oblasti. Ipak, važno je i da ti budeš proaktivna tokom studija i radiš na svom usavršavanju, kroz učešće na različitim obukama i seminarima do uključivanja u programe praksi koji ti budu dostupni. Sve to će ti pomoći da razviješ još više znanja i iskustva, obogatiš svoju radnu biografiju ali i povežeš se sa stručnjacima od kojih možeš da učiš i koji ti mogu kasnije pomoći da dođeš do svog prvog posla. :)