Pitanje savetnici

Studije na dva različita fakulteta

Sa završenim studijama na fakultetu Bezbednosti u Beogradu koji spada u naučnu oblast društveno-humanističkih nauka (po starom programu koji je izjednačen sa masterom), želim da upišem master studije na FTN- smer inženjerski menadžment, jer spada u naučnu oblast tehničko-tehnoloških nauka koje su mi neophodne za obavljanje poslova odgovornog lica za BZR. Konkretno na master studijama moram da polažem 6 ispita razlike sa osnovnih studija + čitavu godinu master studija. Da li se onda podrazumeva da po završetku studija imam 300 bodova i da li mogu obavljati date poslove za koje će po novom zakonu biti neophodno 240 bodova iz naučne oblasti tehničko- tehnoloških nauka? Naravno uz položen stručni ispit za obavljanje poslova lica za BZR. Naime svako ima neko svoje tumačenje te neki tumače da neću moći da obavljam te poslove, jer u suštini imam samo 60 bodova na masteru i nemam završene osnovne studije na FTN-u (ispadne da si VII-1 stepen ali sa 60 bodova što mi je besmisleno). Koja je onda svrha diferencijalnih ispita? Po mom mišljenju razlika ispita je nadoknadila razliku sa osnovnih studija...

122
pre 2 meseca

Odgovor savetnice:

Pre svega, super je što si odlučio da nastaviš svoje školovanje i što si pronašao oblast u kojoj želiš da se razvijaš!

Hajde da krenemo redom. :). Svrha diferencijalnih ispita na svim programima na kojima se oni polažu je da se kandidati koji se tokom osnovnih studija nisu sreli sa određenim sadržajem dovoljno dobro i kvalitetno pripreme kako bi to znanje mogli da nadoknađuju. Takođe, s obzirom da su programi jednaki za sve, važno je da kandidati koji dolaze sa drugih fakulteta i kandidati koji su završili kompatibilne osnovne studije (makar približno) izjednače po predznanju ili imaju makar istu osnovu znanja koju dalje razvijaju. Takođe, diferencijalni ispiti se takođe nazivaju i ispitima razlike, tako da, sem ukoliko nisi dobio drugačiju informaciju od fakulteta, to se odnosi na samo jedan skup ispita koji komisija propiše pre polaganja prijemnog. :)

Dalje, po završetku master studija ćeš imati ostvarenih 300 espb bodova. Prema aktuelnom predlogu zakona, predviđeno je da neko ima najmanje završene osnovne studije u oblasti tehničko-tehnoloških nauka. S obzirom da bi ti u ovom slučaju imao ostvarenih 300 espb bodova, i završene master studije, verujem da će takav obrazovni profil odgovarati poziciji savetnika za bezbednost i zdravlje na radu, uz naravno sve ostale uslove (kao što je licenca za rad). Takođe, nije praksa da se osnovne i master studije “razdvajaju”, i važno je da znaš da se tvoje znanje i stepen kvalifikacija se odnose na tvoj poslednji stepen obrazovanja.