Pitanje savetnici

Upis drugog fakulteta nakon završetka jednog

Da li je nakon završetka osnovnih akademskih studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Nišu (departman za biologiju i ekologiju) moguće upisati osnovne akademske studije na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu? I da li je moguće polagati samo razlike u predmetima?

848
pre 2 godine

Odgovor savetnice:

Moguće je upisati jedan fakultet nakon završetka drugog. :). Biološki fakultet, kao i svi ostali ne prave diskriminaciju na osnovu toga da li su neki kandidati kasnije odlučili da upišu fakultet ili su pre toga završili neki drugi.

Nisam sigurna da sam najbolje razumela tvoje drugo pitanje. :). S obzirom da se radi o srodnim fakultetima i oblastima, izvesno je da se sadržaj nekih predmeta poklapa. U slučaju da se odlučiš za Biološki fakultet nakon Prirodno-matematičkog fakulteta, možeš da kontaktiraš studentsku službu Biološkog fakulteta i da sa njima proveriš da li postoji mogućnost priznavanja određenih ispita. Praksa na nekim fakultetima je da se studentskoj službi dostavi potvrda o položenim ispita nakon čega komisija određuje da li postoji poklapanje u sadržaju koje je osnova za oslobađanje od ispita. Ova praksa zavisi od svakog pojedinačnog fakulteta, čak i smera, tako da je važno da direktno kontaktiraš studentsku službu i da se kod njih raspitaš o konkretnim predmetima i ispitima. :)