Pitanje savetnici

Smerovi na Biološkom?

Kojih smerova ima na Biološkom fakultetu koji se bave isključivo životinjama?

1977
pre 12 godina

Odgovor savetnice:

Nažalost, na Biološkom fakultetu nema nijednog smera koji se isključivo bavi samo životinjama. Najbliže tome od četiri moguća smera tamo jesu ekologoija i zaštita životne sredine, rekla bih, ostali smerovi su: biologija, molekularna biologija i profesor biologije i hemije.

Ali postoje drugi fakulteti koji se bave životinjama, kao što su neki smerovi na Poljoprivrednom fakultetu (stočarstvo, i možda prehrambena tehnologija i biohemija) ili Veterinarski fakultet.