Pitanje savetnici

Master studije

Poštovana, kako mogu da saznam koje sve master programe mogu da upišem nakon stečenog zvanja diplomirani biolog na PMF u Novom Sadu? Pregledom pojedinih master studijskih programa na drugim fakultetima nisam uspela da utvrdim koji su uslovi za upis (npr. biomedicinski inženjering na FTN). 

129
pre 4 meseca

Odgovor savetnice:

Informacije o mogućnostima za nastavak studiranja, odnosno, za master studije na PMF-u možeš pronaći na linku.

Što se tiče drugih fakulteta najbolje je konsultovati sajt fakulteta ili kontaktirati studentsku službu fakulteta. Uslovi za master studije se razlikuju od fakulteta do fakulteta, i za neke je potrebno da se položi samo prijemni ispit, dok je za neke potrebno i polaganje i diferencijalnih ispita. 

Konrektno, za Fakultet tehničkih nauka, više informacijama o uslovima konkursa za master studije možeš da pronađeš na linku ovde.