Pitanje savetnici

Da li nakon srednje ekonomske škole mogu da upišem prirodno-matematički fakultet?

Idem u ekonomsku školu, smer ekonomski tehničar(smer najsličniji gimnaziji). Interesuje me da li nakon što završim ekonomsku školu mogu da upišem Fizički fakultet u okviru prirodno-matematičkih nauka u Beogradu?

249
pre 11 meseci

Odgovor savetnice:

Preduslov za upis na Fizički fakultet je da kandidat ima završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, nezavisno od usmerenja, što znači da imaš mogućnost da konkurišeš na ovaj fakultet. :)