Pitanje savetnici

Posao nastavnika geografije

Da li Diplomirani turizmolog (Univerzitet u Novom Sadu) , koji je naknadno polozio Metodiku nastave geografije,Pedagogiju i Geomorfologiju, moze da predaje geografiju u osnovnoj skoli?

102
pre 1 mesec

Odgovor savetnice:

Osnovni uslov koji je potrebno ispuniti da bi mogao da predaješ u školi jesu završene osnovne i master studije fakulteta koji sadrži modul sa predmetima koje bi predavao u školi i posedovanje licence, koja se dobija nakon pohađanja određenog broja odgovarajućih obuka.

Prema informacijama koje smo našli u Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi, sa zvanjem diplomiranog turizmologa nije moguće raditi u osnovnoj školi kao nastavnik geografije. Ipak, u zavisnosti od potreba škole, može se dogoditi da usled nedostatka adekvatnih profila, tvoj obrazovni profil odgovori na potrebe škole. Važno je da, kada se pojavi konkurs u školi u kojoj bi želela da radiš, razmotriš mogućnost apliciranja i razgovaraš o potencijalnim prostorima za saradnju.