Pitanje savetnici

Sta medicinska sestra zapravo radi u praksi i koliko je to plaćen posao? Hvala!

Pozdrav, zanima me Vaše mišljenje o Visokoj medicinskoj skoli. Konkretno na medicinskom fakultetu u Nišu, postoji smer koji traje 3 godine i nakon toga se stiče zvanje strukovna medicinska sestra. Sta ona zapravo radi u praksi i koliko je to plaćen posao? Hvala!

1183
pre 1 godinu

Odgovor savetnice:

Ono što bih pre svega iskla jeste to da ljudi mogu da imaju različita mišljenja o jednom fakultetu u zavisnosti od njihovih interesovanja, vrednosti i iskustava. Ukoliko te posao u zdravstvu zanima i ako to voliš, verujem da ćeš biti zadovoljna fakultetom a kasnije i poslom!

 Opis posla medicinske sestre je sledeći: ona promatra simptome bolesti kod pacijenata, ublažava i rešava njihove probleme tokom lečenja, učestvuje u izvođenju dijagnostičkih postupaka, a samostalno ili u sastavu tima sprovodi terapiju i negu bolesnika. Sestre mogu raditi s doktorima u raznim ordinacijama gde pripremaju pacijente i pomažu pri analizama i samostalno sprovode neke medicinske postupke: daju inekcije, uzimaju uzorke za analize, previjaju rane i sl. Određeni broj sestara radi u službama za hitnu medicinsku pomoć ili privatnim klinikama, a neke izvan zdravstva, npr. u staračkim domovima i dečijim vrtićima.
Većina strukovnih medicinskih sestara radi na rukovodećim mestima. Kao glavne sestre, one se bave planiranjem, upravljanjem i razvojem ove delatnosti, organizacijom i nadzorom rada sestara, tehničara i pomoćnog osoblja, vode brigu o zapošljavanju i trajnom obrazovanju osoblja itd.

Što se tiče plate, ona se razlikuje u državnom i privatnom sektoru, te visina zarade zavisi isključivo od radnog mesta na kome se zaposliš. To je zanimanje koje je prepoznato na tržištu rada i velika je potražnja za medicinskim sestrama, i ukoliko je to zanimanje koji ti odgovara, verujem da ćeš pronaći posao u struci koji te ispunjava i koji ujedno zadovoljava tvoje finansijske potrebe.