Pitanje savetnici

Master rad forenzika

Koji fakultet može da predhodi za master rad iz forenzike.

333
pre 8 meseci

Odgovor savetnice:

Pravo upisa na studijski program mastef akademskih studija na Forenzičko inženjerstvo imaju kandidati koji su završili fakultete iz polja tehničko – tehnoloških, prirodno – matematičkih i medicinskih nauka, kao i u oblasti kriminalistike, bezbednosti, pravne i ekonomske nauke, specijalne edukacije i rehabilitacije. Takođe, postoje uslovi koje kandidati koji konkurišu na studije drugog stepena treba da ispune i unis u utvrđeni Pravilnikom o upisu i studijama drugog stepena Kriminalističko – policijskog univerziteta.

Postoji više fakulteta na kojima možeš upisati master forzenzike:

Nadam se da sam ti pomogla i ukoliko imaš još nekih pitanja slobodno mi piši!