Pitanje savetnici

Gde mogu da radim ukoliko završim biohemiju?

Gde mogu da radim ukoliko završim biohemiju?

2133
pre 11 godina

Odgovor savetnice:

Pošto ni sama nisam previše upoznata sa ovim zanimanjem, imam neku generalnu predstavu gde rade ljudi koji završe ovaj fakultet, ali da bih bila sigurna odgovor sam potražila na njihovom sajtu i evo šta oni kažu:

"Oblast biotehnologije je danas hit u istraživanjima u svetu i nalazi veliku primenu u najrazličitijim oblastima (farmaceutska industrija, industrija hrane, dobijanje metala i druge oblasti hemijske industrije i svakodnevnog života). Student se u okviru predmeta patobiohemija upoznaje sa biohemijskim metodama koje se koriste u medicini i obučava se za rad u kliničkim laboratorijama. Diplomirani biohemičari su vrlo cenjeni kao saradnici u istraživačkim centrima i razvojnim laboratorijama, a zapošljavaju se u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji, biotehnološkim fabrikama i prosveti."

Dakle:

industrija hrane - velike mlekare, fabrike hrane, mesna industrija...u procesu kontrole hrane i njene proizvodnje
hemijska industrija - fabrike boja i lakova, metalna industrija
medicina - kliničke laboratorije, privatne, u okviru bolnica u okviru domova zdravlja, istraživačkim laboratorijama i centrima u kojima se proučavaju različite bolesti...
prosveta - škole, fakulteti...

Nadam se da je ovo bilo dovoljno.