Pitanje savetnici

Kad se šalje molba?

Kad mogu da se prebacim u drugu školu,znam da se molba šalje direktoru sskole ali ne znam kad se šalhe ta molba i koliko vremena je potrebno da odgovore

235
pre 7 meseci

Odgovor savetnice:

Nisam razumela iz tvog pitanja da li u prvu godinu srednje škole krećeš od septembra ili već ideš u određenu srednju školu pa želiš da se prebaciš u drugu? 

Sve u svemu, ukoliko u prvu godinu krećeš od septembra, najbolje je da u toku letnjeg raspusta odeš do srednje škole koju si upisala i kod sekretara se raspitaš o proceduri prebacivanja. Oni će ti reći najtačnije informacije o mogućnostima i uslovima prebacivanja.

Ukoliko već ideš u određenu srednju školu, važi sličan princip - potrebno je da se kod sekretara škole raspitaš o postupku prebacivanja i prikupiš dokumenta koja su ti potrebna iz škole.  

Svakako, procedura prebacivanja zavisi od više fakotra: od interne politike škole, broja slobodnih mesta i od toga da li prelaziš iz gimnazije u stručnu školu ili obrnuto…