Pitanje savetnici

Prebacivanje sa Pravnog na drugi fakultet

Pozdrav, prva sam godina Pravnog fakulteta u Beogradu, ali ovaj fakultet noje ispunio moja očekivanja. Još od malena sam priželjkivala da ga upišem i bila sam svesna težine, ali nedovoljno. Sada bih želela da se uprkos svim pritiscima prebacim na drugi fakultet (moguće na Žurnalistiku na Fpn-u), pa me zanima da li je to izvodljivo i kako funkcioniše celokupna procedura?

118
pre 1 mesec

Odgovor savetnice:

Žao mi je što fakultet nije ispunio tvoja očekivanja, ali to svakako ne znači da ne postoji rešenje. :)

Kako bi zadržali svoj kvalitet rada, na fakultetima više ne postoji mogućnost prebacivanja, već je neophodno da neko regularno polaže prijemni ispit i krene od početka sa studijama. Ova praksa se pokazala kao jako dobra upravo iz razloga da neko krene sa sadržajem izpočetka, da bi mogao regularno da prati predavanja, savlada sav sadržaj i uspešno položio ispite. Da je drugačio, student koji bi se recimo prebacio na drugoj godini, bi se suočio sa velikim “rupama”, koje bi bilo teško nadomestiti. 

U praksi, to znači da je potrebno da uspešno položiš prijemni ispit za smer koji ti je interesantan :). Sa studentskom službom na Pravnom fakultetu bi u tom slučaju trebalo da proveriš kako ide postupak ispisivanja sa fakulteta. U slučaju da do momenta studija na drugom fakultetu imaš položene ispite na Pravnom fakultetu, i ukoliko se nešto od tih ispita preklapa, važno je i  da proveriš šta je potrebno od dokumentacije za priznavanje ispita, kako bi te oslobodili od obaveza na određenom predmetu koji si već položila. Te informacije možeš da dobiješ u studentskoj službi drugog fakulteta. :)