Pitanje savetnici

Upisivanje na dva fakulteta uporedno

Kako sam se našla u dilemi između državnog fakulteta zbog ličnog mišljenja da bih stekla bolje obrazovanje (konkretno FPN novinarski smer) i privatnog fakulteta koji je bliže povezan sa onim što me zanima a usko je povezan sa smerom koji bih svejedno upisivala na FPN (u pitanju je fakultet savremenih nauka, smer primenjeni mediji), odlučila sam da bi bilo idealno da upišem smerove uporedno. Znam da bi opterećenje bilo veliko, ali mislim da je ovo jedino vreme kada sebi mogu da dam sebi priliku da se oprobam na oba. Da li je moguće priznavanje ispita izmedju državnog i privatnog fakulteta? Kako bi funkcionisalo prisustvovanje nastavi?

164
pre 8 meseci

Odgovor savetnice:

Sjajno što si na ovaj način povezala stvari koje te interesuju!

Ukoliko si zaista motivisana i spremna da se posvetiš studijama na taj način, paralelno studiranje može da bude sasvim izvodljivo. U praksi, to zahteva jako dobru organizaciju vremena i postavljanje prioriteta, ali je daleko od nemogućeg. 

Kada je reč o obaveznom prisustvu kao i o priznavanju ispita, ova pitanja u velikoj meri zavise od politike samih fakulteta. Kada je reč o studijama novinarstva, prema informacijama koje smo pronašli, prisustvo na većini predmeta je obavezno. Sa druge strane, možeš da kontaktiraš Fakultet savremenih nauka da se raspitaš na koji način je organizovana nastava (recimo da li postoji mogućnost praćanje online, ili su predavanja u popodnevnim časovima…). Slično važi i za priznavanje ispita - u teoriji je ovo moguće ukoliko se proceni da je neko položio predmet u kojem postoji veliki procenat preklapanja sadržaja. Ipak, administrativna procedura zavisi od samog fakulteta, i odluke katedre. Više detalja o tome možeš da dobiješ u studentskoj službi oba fakulteta :)