Pitanje savetnici

Postavljena dijagnoza ne sprečava niti diskvalifikuje za posao

Molim Vas za informaciju da li nakon završenog Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (prevencija i tretman poremećenog ponašanja) postoji mogućnost specijalizacije za psihoterapeuta, ili je to moguće samo sa završenom psihologijom?

Imam još jedno pitanje. Po Vašem mišljenju, da li osoba koja ima nerazrešene sopstvene psihičke probleme (i dve dijagnoze F50.x F32.x) može da se bavi zanimanjem koje je vezano za rešavanje tuđih problema, da li ima svrhe upisivati tako nešto? Prva želja mi je psihologija, ali nemam poena za to.

890
pre 11 godina

Odgovor savetnice:

Posle završenog fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju osoba ima pravo da se priključi nekom programu edukacije za psihoterapeuta, školi koju izabere po svojoj volji. Bez obzira na to što neka osoba od strane doktora može imati postavljenu dijagnozu, to je ne sprečava niti diskvalifikuje da se priključi ovakvoj edukaciji i sama se obrazuje za posao terapeuta. Tokom svoje edukacije, koja za svakoga traje godinama, ta osoba bi radila na razrešavanju svojih problema (kao i svi ostali polaznici) u grupnim i individualnim seansama, pored toga što bi učila teoriju i tehnike terapeutskog rada. 18 Mar 2010