Pitanje savetnici

Molekularna biologija

Poštovani,koja je razlika između master programa gde imamo naziv molekularna biologija(kao što je recimo u Beogradu)ili master biolog ali biramo modul molekularna biologija(kao što je recimo u Novom Sadu)?Srdačan pozdrav

272
pre 9 meseci

Odgovor savetnice:

Hvala ti na upućenom pitanju!

Razliku između ova dva modula možeš pogledati u ciljevima i ishodima master programa, kao i u samom studijskom programu. U nastavku se nalaze linkovi na kojima kmožeš pronaći ove informacije:

Ciljevi i ishodi master programa u Beogradu: https://www.bio.bg.ac.rs/studijski-program-molekularna-biologija-i-fiziologija-master

Kurikulum master programa u Beogradu: https://www.bio.bg.ac.rs/akreditacioni_materijali/2016_akreditacija_OAS_MAS__za_sajt/Liste_svi_nivoi_studija/II_nivo_MAS_SAS/SRB/Tabela%205_1A_5_3_MAS_MOLEKULARNA.pdf

Ciljevi i ishodi master programa u Novom Sadu: https://www.pmf.uns.ac.rs/studije/studijski-programi/master-biolog-2018/

Kurikulum master programa u Novom Sadu: https://www.pmf.uns.ac.rs/studije/studijski-programi/master-biolog-2018/