Pitanje savetnici

Uslovi za upis na biologiju

Zanima me koji su uslovi za upis na Biološki fakultet, smer biologija? Ja idem u hemijsku školu, smer tehničar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju. Jednu godinu sam imala bilogiju a drugu mikrobilogiju i biohemiju. Iznosim ove informacije jer sam negde pronašla podatak da je uslov za upis najmanje dve godine biologije u srednjoj školi a opet negde da je dovoljno četvorogodišnje obrazovanje.

643
pre 10 godina

Odgovor savetnice:

Na Infostudu piše ovako:

Prijave za upis mogu da podnesu lica koja su završila školu u četvorogodišnjem trajanju u kojoj se bar dve godine pohađala nastava biologije. Ja smatram da ti ispunjavaš te uslove. Ti si samo drugu godinu učila jednu vrstu biologije, ali je to i dalje biologija. Mislim da ispunjavaš taj uslov. Ako hoćeš da budeš 100% sigurna, zovi ih telefonom i pitaj direktno: 011/2635-62. 21 Apr 2010