Pitanje savetnici

Prijemni za sociologiju i psihologiju

Spremam za prijemni ispit sociologiju. Gde bih mogla još da polažem sociologiju u kombinaciji sa psihologijom a da to ne bude Filozofski fakultet - sociologija i psihologija.

917
pre 10 godina

Odgovor savetnice:

Evo spiska:

  • ekonomija: sociologija + (osnovi ekonomije, poslovna ekonomija, informatika i računarstvo, i matematika.)
  • bezbednost: ekologija, psihologija, sociologija ( dva od ova 3)
  • FPN - socijalna politika i socijalni rad : 30 pitanja iz predmeta Psihologija, 20 pitanja iz predmeta Sociologija, 10 pitanja iz predmeta Ustav i prava građana
  • Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju: prijemni ispit kojim se testira znanje iz biologije, psihologije i sociologiju.

26 Apr 2010