Pitanje savetnici

Filozofski fakultet Novi Sad

Zdravoo! Trenutno sam na trećoj godini srednje škole smera turističko- hotelijerski tehničar. Želela bih da upišem psihologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i zanima me da li posle ove škole mogu taj smer i da li na 4 godini moram da se opredelim za neku granu psihologije i da li bih mogla kliničku psihologiju? Hvala na odgovoru!

194
pre 5 meseci

Odgovor savetnice:

Hvala ti na upućenom pitanju. 

Prema prošlogodišnjem konkursu za upis, Filozofski fakultet je moguće upisati nakon završene bilo koje srednje škole u četvorogodišnjem trajanju. Dakle, možeš upisati Psihologiju nakon završenog smera turističko – hotelijerski tehničar. Više informacija o upisu možeš pronaći ovde.

Što se tiče smerova, u četvrtoj godini se opredeljuješ za jedan od četiri ponuđena modula: 1) Modul industrijsko – organizacijske psihologije; 2) Modul kliničke psihologije; 3) Modul primenjenih psiholoških istraživanja i 4) Modul razvojno – pedagoške psihologije. Dakle, mogla bi da se opredeliš za modul klinička psihologija. Bilo bi dobro da proveriš u studentskoj službi fakulteta ili kod starijih studenata psihologije, da li je važan prosek u prve tri godine kada se bira smer u četvrtoj.

Više informacija o studijskom programu možeš pronaći ovde

Želim ti svu sreću!