Pitanje savetnici

Master

Poštovanje, Završavam državni Ekonomski fakultet Subotica - smer međunarodna ekonomija i biznis, a interesuje me upis na master na nekom drugom fakultetu. Razmišljao sam o Pravnom ili Filizofskom (ukoliko je to moguće). Na kojim bi fakultetima mogao da upišem master?

68
pre 1 mesec

Odgovor savetnice:

Hvala ti na upućenom pitanju!

Što se tiče uslova za upis na master studije, to zavisi od uslova konkursa za upis. Na sledećim linkovima možeš pronaći uslove prošlogodišnjih konkursa za upis na master studije na Pravnom i Filozofskom fakultetu:

Pravni fakultet: https://info.ius.bg.ac.rs/newsonepost.aspx?id=1019&grupaid=30&studijeid=1

Filozofski fakultet: https://www.f.bg.ac.rs/files/MAS_23_Upisni_rok1.pdf

Želim ti svu sreću!