Pitanje savetnici

Perspektiva sa studijama klasičnih nauka

Perspektiva sa studijama klasičnih nauka?

909
pre 11 godina

Odgovor savetnice:

Nažalost, kao i sa još nekim drugim smerovima na Filozofskom fakultetu, perspektiva sa klasičnim naukama je u najmanju ruku diskutabilna. Za većinu rekla bih da je mala. Kao i neke druge studije i to su neka vrsta elitnih studija. To nisu tražena zanimanja i ne spadaju u red tržišnih zanimanja. Ipak, smatram da za nekoliko ljudi sa grupe koji ostvare najbolje rezultate, zaista se pronađu u tome, budu uspešni i po pravilu aktivni još tokom studija ima prostora za bavljenje zanimanjem koje ih zaista ispunjava i inspiriše. Većina ostalih često bude "osuđena" da traži poslove u nekim drugim oblastima i zapošljava se na osnovu nekih svojih drugih kvalifikacija i znanja a ne prevashodno onih stečenih na fakultetu. Dakle, odgovor je dvosmislen. Mislim da ima perspektive, ali kao i u arheologiji, sociologiji, filozofiji, etnologiji...za svega nekoliko iz generacije. 14 Jul 2010