Savetnica

Šta se polaže za upis u Visoku medicinsku školu?

Pitanje:

Koliko je potrebno poena i koji se predmeti polažu za Visoku medicinsku školu u Nišu? Šta mogu dalje s tom visokom skolom, koji posao me čeka?

Odgovor:

Verovatno misliš na "Visoku zdravstvenu školu strukovnih studija".

U prvu godinu studija mogu se upisati kandidati koji imaju odgovarajuće srednje obrazovanje, po studijskim programima:

   1. Strukovna medicinska sestra: srednja medicinska škola i gimnazija
   2. Strukovna medicinska sestra-babica: srednja medicinska škola i gimnazija
   3. Strukovni sanitarno- ekološki inženjer: srednja škola u četvorogodišnjem trajanju
   4. Strukovni medicinski radiolog: srednja škola u četvorogodišnjem trajanju
   5. Strukovni fizioterapeut: srednja škola u četvorogodišnjem trajanju
   6. Strukovni radni terapeut: srednja škola u četvorogodišnjem trajanju

Prijemni ispit se polaže iz predmeta Biologija po planu i programu srednje medicinske škole.

Posebne sposobnosti kao uslov za upis u školu su, pored zdravstvene sposobnosti koja se dokazuje lekarskim uverenjem i:

    * Za strukovog medicinskog radiologa - sposobnost za rad u zoni jonizujućeg zračenja - ekspertiza (koju izdaje Institut za medicinu rada i radiološku zaštitu „Dr Dragomir Karajović", Deligradska br.29, Beograd)
    * Za strukovnu medicinsku sestru - pristupni intervju u cilju procene emocionalne i socijalne zrelosti.

Pogledaj koliko su bodova imali studenti koji su se prošle godine upisali, a ukupno primaju 620 đaka, od čega 240 na budžet.
 
U Nišu od visokih škola sam našla samo ovu Visoku školu tehničkih strukovnih studija.

 28 Jul 2010

2230
14.03.2012
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.