Savetnica

Šta mogu da radim sa smerom Prehrambeni tehničar?

Pitanje:

Šta mogu da radim sa Višom školom, smer prehrambeni tehničar?

Odgovor:

To je smer koji te osposobljava da radiš u prehrambenoj industriji, ali neke malo više poslove. Ne baš poslove tehnologa, zato što je za to neophodan fakultet, ali ne ni obične poslove u proizvodnji. Kao tehničar imala bi mogućnost da u nekom lancu proizvodnje i prerade hrane radiš neke više, predradničke poslove ili da vodiš možda neka odeljenja. Zavisi od toga u koju bi firmu ušla da radiš.

978
14.03.2012
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.