Savetnica

Šta se polaže na prijemnom na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu, smer logoped?

Pitanje:

Moram prvo da vam se zahvalim, puno ste mi pomogli. Hvala vam na tome. Odlučila sam se koji fakultet želim da studiram. Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu, smer logoped. Imam još jedno pitanje? Da li bi mi mogli poslati sajt na kome mogu da nađem šta bi bilo na polaganju, tj.koji predmeti i da li će biti pitanja ili ću morati da učim iz odredjenih knjiga.

Odgovor:

Evo nekih linkova:

http://prijemni.infostud.com/fakulteti/files/fakultet_79/sociologija.pdf

http://prijemni.infostud.com/fakulteti/files/fakultet_79/psihologija.pdf
http://prijemni.infostud.com/fakulteti/files/fakultet_79/biologija.pdf


Kao što ovde možeš videti informator prodaju samo u vidu knjige: http://www.fasper.bg.ac.rs/informator.html
Na prijemnom se testira znanje iz sociologije, psihologije i biologije: http://prijemni.infostud.com/Fakultet-za-specijalnu-edukaciju-i-rehabilitaciju/Beograd/79
Verovatno da u tom informatoru piše iz kojih se knjiga uči, ali opet verujem da je to kao i za druge fakultete iz literature za srednju školu iz odgovarajućih predmeta.
Nadam se da je ovo ok.
1938
14.03.2012
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.