Savetnica

Analitičar zaštite životne sredine

Pitanje:

Šta radi analitičar zaštite životne sredine?

Odgovor:

To jeste novo zanimanje, ali se predviđa da će biti veoma traženo u budućnosti (po podacima NSZ). Ono što sam ja uspela da pronađem o ovom zanimanju je sledeće:

Unapređenje i zaštita životne sredine zavise od sveobuhvatne i kvalitetne analize parametara koji ukazuju na promene koje u životnoj sredini nastaju dejstvom čoveka. Analiza stanja životne sredine podrazumeva obradu kvantitativnih i kvalitativnih podataka prikupljenih na terenu, na osnovu kojih se utvrđuje stepen uticaja čoveka i njegovih aktivnosti na životnu sredinu (količina štetnih materija u vodi, vazduhu i tlu). Analitičar životne sredine poseduje znanje i veštine koje mu omogućavaju da podatke koje dobija od odgovornih institucija i lica obrađuje i objavljuje u formi izveštaja o stanju životne sredine. Primenjuje različite metode i tehnike za analizu ključnih elemenata i struktura u rešavanju ekoloških problema, za analizu zagađivanja i degradacije, i donosi mere i akcije na planu zaštite životne sredine u skladu sa principima održivog razvoja.

1419
07.05.2012
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.