Savetnica

Šta spada pod proveru muzičkih, fizičkih i govornih sposobnosti za Visoku školu strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i kako spremiti test opšte informisanosti?

Pitanje:

Posle dugog mozganja i konstantnog predomišljanja između par fakulteta na kraju sam izabrala Visoku školu strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, shvativši da je to ono čime želim da se bavim u budućnosti. E sad, s obzirom da svi prijavljeni kandidati prolaze proveru muzičkih, fizičkih i govornih sposobnosti, pa tek onda polažu prijemni ispit iz opšte kulture i informisanosti, mene zanima šta tačno spada pod proveru tih sklonosti i da li je moguće i kako se spremiti za to? I ako imate savet kako najbolje i efikasnije učiti ta pitanja iz informisanosti, a prošlogodišnju zbirku imam?

Odgovor:

Na sajtu fakulteta (pošto sam videla da si iz Novog Sada, gledala sam Visoku školu u tom gradu), piše ovako: Svi prijavljeni kandidati za upis na prvu godinu studija podležu prethodnoj proveri muzičkih, fizičkih i govornih sposobnosti. Ovaj ispit je eliminatornog karaktera.

Ispunjenost posebnih uslova u pogledu fizičkih, muzičkih i govornih sposobnosti utvrđuje Komisija na osnovu:

• posebnog ispita,
• lekarskog uverenja i
• uverenja logopeda o govornim sposobnostima kandidata.

Provera govornih sposobnosti obuhvata artikulaciju glasova, posebno teških suglasničkih grupa, razložno čitanje i akcentovanje teksta. Provera muzičkih sposobnosti obuhvata pevanje pesme po slobodnom izboru, reprodukovanje zapamćenih ritmičkih i melodijskih motiva, a provera fizičkih sposobnosti je provera opšteg telesnog statusa i kretnih sposobnosti pojedinih delova tela.

Što se tiče spremanja testova sposobnosti, možeš da uzmeš neki privatni čas ako misliš da ti je potrebno. Ponekad u okolini fakulteta možeš pronaći oglase studenata ili profesora koji spremaju za prijemni ispit. Druga mogućnost je da postoji pripremna nastava na fakultetu.

Preporučila bih ti da, ukoliko si u mogućnosti, porazgovaraš sa nekim ko već studira ovu školu, kako bi ti potvrdili ove informacije. Možda možeš i da odeš do studentske službe, oni sigurno mogu tačnije da te informišu.

Što se tiče opšte informisanosti, obično se ti testovi ne spremaju iz nekih posebnih knjiga, već ih profesori sastavljaju od fakulteta do fakulteta. Postoje i izuzeci gde već postoji zbirka pitanja i odatle budu neka, ali ne znam koje je pravilo za fakultet za koji se ti raspituješ. Svakako će ti biti korisno da pogledaš pitanja iz prethodnih godina, kako bi videla kako su obično formulisana, ali moje mišljenje je da je beskorisno učiti ih iz nekih enciklopedija, knjiga, časopisa. Možeš malo više da obratiš pažnju na vesti, novine, aktuelne stvari iz okoline, kvizove na televiziji, brojne primere testova koje možeš da nađeš na interenetu, jer ponekad budu pitanja iz neke aktuelne teme. 

1264
15.05.2012
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.