Savetnica

Da li se posle srednje ekonomske škole može upisati bilo koji fakultet društvenog karaktera? Koja je literatura za prijemni ispit na Pravnom fakultetu?

Pitanje:

Da li se posle srednje ekonomske škole može upisati bilo koji fakultet društvenog karaktera? Da li se može upisati, dakle, Pravni, Fakultet političkih nauka,Filološki? Da li se na prijemnom za Pravni fakultet koriste pitanja iz trogodišnjeg obrazovanja stručnih škola, ili iz četvorogodišnjeg obrazovanja gimnazija?

Odgovor:

Ovi fakulteti koje si navela, mogu se upisati posle bilo koje četvorogodišnje srednje škole. Postoji mali broj fakulteta za koje se ne može konkurisati posle završene ekonomske škole, kao što su npr. Medicinski fakultet, jer je uslov završena srednja medicinska škola ili gimnazija. Isto to važi i za Stomatološki fakultet. Takođe, npr. gastronomija se može upisati samo posle određenih srednjih škola koje su vezane za ugostiteljske usluge. Na sajtu svakog fakulteta postoji odeljak u kome možeš naći uslove koji su neophodni kako bi mogla da konkurišeš. Uglavnom se ti uslovi nalaze u tekstu konkursa za prijemni ispit.

Što se tiče prijemnog ispita na Pravnom fakultetu, polažu se srpski jezik, istorija i ustav i prava građana. Literatura je iz četvorogodišnjeg srednjeg obrazovanja. Tačan spisak literature možeš pročitati ovde: http://www.ius.bg.ac.rs/prijemni/Prirucnik%20za%20pripremu%20prijemnog%20ispita%202012-2013.pdf

Evo još nekih informacija o prijemnom ispitu koje ti mogu biti korisne: http://www.ius.bg.ac.rs/prijemni/materijali.htm

 

Sliku smo našli ovde.

8403
14.11.2012
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.