Savetnica

Da li je bolje da upišem odsek za biologiju u Novom Sadu ili medicinu?

Pitanje:

Želela bih da upišem PMF u Novom Sadu, odsek za biologiju, a zatim izaberem modul molekularna biologija. Međutim taj modul se bira tek u četvrtoj godini. Da li se dosta razlikuje od molekularne biologije na Biološkom fakultetu u Beogradu? I da li ću posle ovog fakulteta moći da se zaposlim u Srbiji, jer mi govore da nema posla čak i kada bih upisala posle toga doktorske studije za genetičara? Još uvek razmišljam da li je bolje ovo da upišem ili medicinu, sa kojom ću lakše naći posao, ali koja me manje privlači?

Odgovor:

Kao što si pomenula, modul molekularne biologije u Novom Sadu se bira tek na četvrtoj godini, dok u Beogradu ovo usmerenje možeš da biraš već pri upisu. Takođe, u Novom Sadu se nastavljaju i master studije baš sa ovim usmerenjem. Što se tiče studijskog programa, najbolje bi bilo da posetiš stranice i jednog i drugog fakultreta i pogledaš koje su to tačno razlike u programima. U nastavku se nalaze stranice oba fakulteta:

Novi Sad: http://www.pmf.uns.ac.rs/studije/studijski_programi/biologija_i_ekologija

Beograd: http://www.bio.bg.ac.rs/materijali_organizacionih_celina/MBF_2491_1365676777.pdf

Ne bi bilo lose ni da pročitaš Informatore u kojima ćeš sigurno naći detaljnije informacije o ovim studijama.

Što se tiče zapošljavanja, svakako da zanimanje molekularnog biologa nije najtraženije u Srbiji, ali postoje potraživanja. Sa tim zanimanjem imaš mogućnost da radiš pre svega u zdravstvenim i naučnim institucijama: u institutima, laboratorijama, istraživačkim centrima. Kod nas je takvih institucija kojima je ovaj obrazovni profil potreban malo (u odnosu na potražnju za nekim drugim zanimanjima), ali u inostranstvu je ovo zanimanje veoma traženo i postoje i privatne institucije koje zapošljavaju ovaj obrazovni profil. Ovo je zanimanje za nekoga ko se istinski pronalazi u naučnom i istraživačkom radu.

Ukoliko zaista želiš da se baviš molekularnom biologijom, ne bi trebalo da te obeshrabri to što misliš da ćeš teško naći posao. Danas je takvo vreme da ti nijedan fakultet ne garantuje siguran posao i dobru platu i da moraš da uložiš mnogo truda i rada kako bi se izdvojila iz velikog broja nezaposlenih mladih. Angažovanje i van fakulteta, volonterski rad npr. u nekoj instituciji gde možeš steći praktična znanja iz oblasti koja te zanima, može ti pružiti veće šanse za zaposlenje jednog dana.

Doktorske studije uglavnom upisuju i završavaju oni koji žele da ostanu u akademskoj sferi, da predaju na fakultetu i da se bave naučnim radom. Međutim, obzirom da je ovo oblast koja se kao što smo rekli, dosta bavi naučnim istraživanjima, mislim da bi doktorske studije mogle da ti pruže prednost u odnosu na ostale molekularne biologe koji su završili samo osnovne ili master studije.

1159
10.07.2013
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.