Savetnica

Da li znate, postoji li u Nišu Visoka zdravstvena škola strukovnih studija?

Pitanje:

Da li znate, postoji li u Nišu Visoka zdravstvena škola strukovnih studija?

Odgovor:

U okviru Medicinskog fakulteta u Nišu postoje studije prvog stepena za sticanje zvanja strukovna medicinska sestra, strukovi zubni protetičar i strukovni sanitarno-ekološki inženjer.
Više informacija o smerovima možeš pronaći ovde.

5351
14.05.2014
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.