Savetnica

Zanima me smer na Fakultetu političkih nauka, osnovne akademske studije socijalne politike i socijalnog rada

Pitanje:

Zanima me smer na Fakultetu političkih nauka, osnovne akademske studije socijalne politike i socijalnog rada. Šta mogu da radim kada završim ovaj fakultet sa ovim smerom, koji poslovi dolaze u obzir i da li je teško naći posao po završetku ovih studija?

Odgovor:

 

Zaposlenje sa zanimanjem socijalnog radnika možeš naći u različitim ustanovama koje pružaju socijalnu zaštitu: centri za socijalni rad, savetovališta, domovi za nezbrinutu decu, za delikvente, za stare, u zatvorima itd.

Zvanje koje dobijaš po završetku osnovnih studija je socijalni radnik. Program za socijalnu politiku i socijalni rad je isti prve tri godine, a na četvrtoj možeš da se odlučiš za jedan od ta dva smera. Na socijalnoj politici bi izučavala više političke predmete, dok su na socijalnom radu predmeti više humanistički. Verujem da ćeš posle 3 godine studiranja moći da odlučiš, s obzirom da je velika verovatnoća da ćeš se u jednoj od ove dve oblasti više prepoznati.

Ovde možeš pogledati čime možeš da se baviš po završetku smera i gde sve postoji mogućnost zapošljavanja. Takođe, ovde možeš videti odgovor na slično pitanje iz naše baze, a u našoj bazi zanimanja pročitaj više o konkretnom zanimanju socijalnog radnika.

U današnjoj situaciji nijedan fakultet ne garantuje zaposlenje po završetku, sem možda onih zanimanja koji spadaju u IT sektor i koja su sa napretkom tehnologije sve više tražena. Sada poslodavci pored teorijskog znanja koji se stiče putem formalnog obrazovanja, sve više traže i veštine i znanja koja se stiču i angažovanjem van fakulteta. Bilo bi dobro već u toku studija da se malo angažuješ, npr. u vidu praksi ili volontiranja, da prosto stičeš određeno radno iskustvo koje će ti kasnije značiti za lakše zaposlenje. Postoji i veliki broj nevladinih organizacija koje se bave različitim vidovima socijalne zaštite, u kojima bi mogla da volontiraš. Često mladi i započnu nekim volonterskim iskustvom, pa ako se dobro pokažu otvore sebi i mogućnost za zaposlenje u istoj organizaciji.

 

 

1547
21.10.2014
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.