Savetnica

Fitomedicina

Pitanje:

Znam da ja ovo pitanje već bilo postavljeno, ali bih voleo da i meni odgovorite. Završavam srednju školu, i interesuje me Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, smer fitomedicina, voleo bih da znam opis tog posla, gde sve mogu raditi, i ako znate koliko je plaćen ovaj posao, i zaboravih koje zvanje stičem kada završim ovaj smer. Hvala unapred.

Odgovor:

Nakon završenog smera fitomedicina, možeš da se zaposliš u naučnoj ustanovi, u preduzećima koja se bave poljoprivrednom delatnošću, savetodavnim službama, u poljoprivrednim apotekama kao i u drugim društvenim i privatnim firmama iz oblasti agrobiznisa.

Tvoj opis posla bi se razlikovao na ovim pozicijama. Tako bi zadaci mogli da ti budu vezani za proizvodnju i zaštitu povrća, žitarica, voća od štetočina i korova sa ciljem proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane. Na drugim pozicijama bi se bavio savetodavnim radom iz ove oblasti, ili naučno-istraživačkim radom. Takođe, mogao bi da se naviš inspekcijskim poslovima iz oblasti fitosanitarne kontrole. U poljoprivrednim apotekama bi se bavio rukovođenjem i organizacijom prometa pesticida, semena i sadnog materijala. Pored toga, mogao bi da radiš i poslove u komunalnoj higijeni (dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija).

Na Univerzitetu u Beogradu zvanje koje se stiče je diplomirani inženjer poljoprivrede, smer fitomedicina, međutim nisam uspela da nađem koje se zvanje stiče na Univerzitetu u Novom Sadu. Ukoliko ti je ta informacija veoma važna kako bi doneo odluku, najbolje je da kontaktiraš sekretara Departmana za fitomedicinu i zaštitu životne sredine (kontakt imaš ovde http://polj.uns.ac.rs/fitomedicina/kontakt/), ili studentsku službu (http://polj.uns.ac.rs/kontakt/) .

Opis zanimanja inženjera poljoprivrede možeš videti ovde.

Informacija koju mi posedujemo je da je opseg plate od 300 do 700 evra, ali plata varira u zavisnosti od organizacije, pozicije na kojoj bi radio i opisa posla.

Ukoliko imaš još neko pitanje, slobodno se javi. Srećno!

10694
19.01.2015
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.