Adresar fakulteta i visokih škola

Pogledaj naše adresare fakulteta i visokih škola i odaberi one koji bi te mogli odvesti do željenog zanimanja. Klikom na "dodaj u omiljene" fakultet ili visoka škola se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Tehnički fakultet Mihajlo Pupin u Zrenjaninu

Univerzitet u Novom Sadu

http://www.tfzr.uns.ac.rs


Studentska služba

Telefon: 023/550-530, 023/550-531

Adresa

Đure Đakovića bb 23000 Zrenjanin

Telefon

023/550-515

Email

dekanat@tfzr.uns.ac.rs

Šta mogu da radim sa ovim fakultetom?

Inženjer/ka tekstilne tehnologije

Inženjer/ka industrijskog mašinstva

Korisne informacije


Studijski programi

Industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 40

Visina školarine: 80000 din.

Ostale informacije

20 studenata se finansira iz budžeta, a 20 plaća školarinu.
Prijemni ispit se polaže iz matematike.

Informacione tehnologije

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 80

Visina školarine: 80000 din.

Ostale informacije

55 studenata se finansira iz budžeta, a 25 plaća školarinu.
Prijemni ispit se polaže iz predmeta:

 • Matematika

Inženjerski menadžment

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 75

Visina školarine: 80000 din.

Ostale informacije

40 studenata se finansira iz budžeta, a 35 plaća školarinu.
Prijemni ispit se polaže iz jednog od sledećih predmeta:

 • Matematika
 • Preduzetništvo
 • Organizacija rada i menadžment
 • Marketing

Odevno inženjerstvo

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 40

Visina školarine: 80000 din.

Ostale informacije

25 studenata se finansira iz budžeta, a 15 plaća školarinu.
Prijemni ispit se polaže iz jednog od sledećih predmeta:

 • Matematika
 • Tekstilna vlakna
 • Likovna kultura

Inženjerstvo zaštite životne sredine

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 35

Visina školarine: 80000 din.

Ostale informacije

25 studenata se finansira iz budžeta, a 10 plaća školarinu.
Prijemni ispit se sastoji iz dva dela:

 • Matematika
 • Sklonost ka očuvanju životne sredine
Ovaj studijski program se sprovodi zajedno sa FTN iz Novog Sada.

Informatika i tehnika u obrazovanju

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 15

Visina školarine: 80000 din.

Ostale informacije

10 studenata se finansira iz budžeta, a 5 plaća školarinu.
Prijemni ispit se polaže iz matematike.

Menadžment informacionih tehnologija

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 20

Visina školarine: 80000 din.

Ostale informacije

14 studenata se finansira iz budžeta, a 6 plaća školarinu.
Na prijemnom ispitu polaže se jedan od dva predmeta:

 • matematika
 • računarstvo i informatika

 • Informacione tehnologije - softversko inženjerstvo

  Osnovne akademske studije (240ESPB)

  Broj studenata: 40

  Visina školarine: 80000 din.

  Ostale informacije

  25 studenata se finansira iz budžeta, a 15 plaća školarinu.
  Prijemni ispit se polaže iz matematike.

  Mašinsko inženjerstvo

  Osnovne akademske studije (240ESPB)

  Broj studenata: 40

  Visina školarine: 80000 din.

  Ostale informacije

  30 studenata se finansira iz budžeta, a 10 plaća školarinu.
  Na prijemnom ispitu polaže se jedan od tri predmeta:

 • matematika
 • održavanje tehničkih sistema
 • transportni sistemi