Adresar fakulteta i visokih škola

Pogledaj naše adresare fakulteta i visokih škola i odaberi one koji bi te mogli odvesti do željenog zanimanja. Klikom na "dodaj u omiljene" fakultet ili visoka škola se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Pedagoški fakultet u Somboru

Univerzitet u Novom Sadu

http://www.pef.uns.ac.rs


Studentska služba

Telefon: 025/28-986 Imejl: studentska.sluzba@pef.uns.ac.rs

Adresa

Podgorička 4 25000 Sombor

Telefon

025/412-030

Email

dekanat@pef.uns.ac.rs

Šta mogu da radim sa ovim fakultetom?

Profesor/ka veronauke

Profesor/ka razredne nastave

Nastavnik/ica u školi

Vaspitač/ica

Vaspitač/ica za rad u domu za nezbrinutu decu i decu ometenu u razvoju

Korisne informacije


Studijski programi

Dizajner medija u obrazovanju

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 30

Visina školarine: 50000 din.

Ostale informacije

25 studenata se finansira iz budžeta, a 5 plaća školarinu.
Prijemni ispit se polaže iz:

  • Maternjeg jezika i književnosti
  • Računarstva i informatike

Školski bibliotekar-informatičar

Osnovne akademske studije (180 ESPB)

Broj studenata: 15

Visina školarine: 50000 din.

Ostale informacije

10 studenata se finansira iz budžeta, a 5 plaća školarinu.
Prijemni ispit se polaže iz:

  • Maternjeg jezika i književnosti
  • Opštih znanja i informisanosti

Učitelj

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 80

Visina školarine: 50000 din.

Ostale informacije

47 studenata se finansira iz budžeta, a 33 plaća školarinu.
Kandidati podležu proveri fizičkih, muzičkih i govornih sposobnosti. Provera je eliminatornog karaktera.
Prijemni ispit se polaže iz:

  • Maternjeg jezika i književnosti
  • Opštih znanja i informisanosti

Vaspitač

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 35

Visina školarine: 50000 din.

Ostale informacije

30 studenata se finansira iz budžeta, a 5 plaća školarinu.
Prve dve godine studija su zajedničke za sve studente. Po završenoj drugoj godini studenti se opredeljuju za jedan od izbornih modula:

  • Predškolski vaspitač
  • Vaspitač dece sa posebnim potrebama
Kandidati podležu proveri fizičkih, muzičkih i govornih sposobnosti. Provera je eliminatornog karaktera.
Prijemni ispit se polaže iz:
  • Maternjeg jezika i književnosti
  • Opštih znanja i informisanosti