Adresar fakulteta i visokih škola

Pogledaj naše adresare fakulteta i visokih škola i odaberi one koji bi te mogli odvesti do željenog zanimanja. Klikom na "dodaj u omiljene" fakultet ili visoka škola se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Učiteljski fakultet u Beogradu

Univerzitet u Beogradu

http://www.uf.bg.ac.rs/


Studentska služba

Telefon: 011/2683-952, 011/361-52-25 Imejl: studentska.sluzba@uf.bg.ac.rs

Adresa

Kraljice Natalije 43 11000 Beograd

Telefon

011/3615-225

Email

studentska.sluzba@uf.bg.ac.rs

Šta mogu da radim sa ovim fakultetom?

Profesor/ka veronauke

Profesor/ka razredne nastave

Nastavnik/ica u školi

Vaspitač/ica

Učitelj/ica

Vaspitač/ica za rad u domu za nezbrinutu decu i decu ometenu u razvoju

Korisne informacije

Prijemni ispit se sastoji iz dva dela: - Provere govornih, muzičkih i fizičkih sposobnosti. Ovaj deo je eliminacionog karaktera. - Test opšte informisanosti i test iz srpskog jezika i književnosti.


Studijski programi

Studijski program za obrazovanje učitelja

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 270

Visina školarine: 102000 RSD

Ostale informacije

155 studenata se upisuje na teret budžeta i 115 samofinansirajućih. U Beogradu se upisuje 180 studenata, 95 na budžetu i 85 samofinansirajućih. U Novom Pazaru se upisuje 80 studenata, od kojih 60 studira na teret budžeta, a 20 sami plaćaju školarinu. U Vršcu primaju 40 studenata, od kojih 20 studira na teret budžeta, a 20 sami plaćaju školarinu. Studenti u Vršcu mogu da se opredele za akreditovani modul za nastavu na rumunskom jeziku.

Studijski program za obrazovanje vaspitača

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 140

Visina školarine: 102000 RSD

Ostale informacije

95 studenata se upisuje na teret budžeta, a 45 je samofinansirajuće.