Adresar fakulteta i visokih škola

Pogledaj naše adresare fakulteta i visokih škola i odaberi one koji bi te mogli odvesti do željenog zanimanja. Klikom na "dodaj u omiljene" fakultet ili visoka škola se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Šumarski fakultet

Univerzitet u Beogradu

http://www.sfb.bg.ac.rs/


Studentska služba

Telefon: 011/3053-812, 011/3053-854

Adresa

Kneza Višeslava 1 11000 Beograd

Telefon

011 3053-812

Email

office@sfb.bg.ac.rs

Šta mogu da radim sa ovim fakultetom?

Menadžer/ka projekata u NVO

Inženjer/ka šumarstva

Pejzažni/a arhitekta/ica (inženjer/ka urbanizma)

Inženjer/ka za preradu drveta

Analitičar/ka zaštite životne sredine

Korisne informacije

Prijemni ispit za studijski program Tehnologija drveta
Na prijemnom ispitu se polažu matematika, fizika ili test Prostor i oblik, po izboru kandidata.
Na prijemnom ispitu za studijski program Šumarstvo se polažu matematika (20 bodova) i biologija (40 bodova).
Na prijemnom ispitu za studijski program Pejzažna arhitektura se polažu biologija (30 bodova), crtanje (15 bodova) i test sklonosti za studije pejzažne arhitekture (15 bodova).
Na prijemnom ispitu za studijski program Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa se polažu matematika (20 bodova) i biologija (40 bodova).


Studijski programi

Šumarstvo

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 120

Visina školarine: 80000 RSD

Ostale informacije

103 studenta se upisuje na teret budžeta, dok se 17 upisuje kao samofinansirajući.

Tehnologije drveta

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 100

Visina školarine: 80000 RSD

Ostale informacije

70 studenta se upisuje na teret budžeta, dok se 30 upisuje kao samofinansirajući.

Pejzažna arhitektura

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 60

Visina školarine: 80000 RSD

Ostale informacije

42 studenta se upisuje na teret budžeta, dok se 18 upisuje kao samofinansirajući.

Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 60

Visina školarine: 80000 RSD

Ostale informacije

24 studenta se upisuje na teret budžeta, dok se 36 upisuje kao samofinansirajući.