Adresar fakulteta i visokih škola

Pogledaj naše adresare fakulteta i visokih škola i odaberi one koji bi te mogli odvesti do željenog zanimanja. Klikom na "dodaj u omiljene" fakultet ili visoka škola se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Univerzitet u Beogradu

http://www.dif.bg.ac.rs


Studentska služba

Telefon: 011/35-31-000 http://www.fsfv.bg.ac.rs/

Adresa

Blagoja Parovića 156 11030 Beograd

Telefon

011/3531-000

Email

dekanat@dif.bg.ac.rs

Šta mogu da radim sa ovim fakultetom?

Viši/a sportski/a trener/ka

Profesionalni/a ronilac/ica

Sportski/a menadžer/ka

Menadžer/ka za opremanje sportskih objekata

Organizator/ka sportske rekreacije

Sportski psiholog/psihološkinja

Sportski/a novinar/ka

Korisne informacije


Studijski programi

Fizičko vaspitanje i sport

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 160

Visina školarine: 148500 RSD

Ostale informacije

Na osnovne akademske studije fizičkog vaspitanja i sporta upisuje se ukupno 160 studenata, i to 150 na teret budžeta i 10 samofinansirajućih.
Ispit za proveru sklonosti i sposobnosti za upis na studijski program osnovne akademske studije - Fizičko vaspitanje i sport sastoji se od sledećih testova: 1) test informisanosti o fizičkom vaspitanju i sportu (maksimalno 6 bodova); 2) test kognitivnih sposobnosti (maksimalno 4 boda); 3) test plivanja i specifičnih motoričkih veština i sposobnosti u vodi - test je eliminacionog karaktera u delu plivanja, odnosno svaki kandidat mora da prepliva 50 metara (maksimalno 10 bodova); 4) test specifičnih motoričkih sposobnosti sa loptom (maksimalno 15 bodova); 5) test opštih motoričkih sposobnosti (maksimalno 15 bodova); 6) test za procenu osećaja za pokret i ritam i proveru muzikalnosti (maksimalno 10 bodova). Kategorisani sportisti imaju pravo na oslobađanje jednog od četiri testa motoričkih sposobnosti (navedenih pod tačkom 3-6). Ukoliko se kandidat opredeli za oslobađanje od testa plivanja i specifičnih motoričkih veština i sposobnosti u vodi, tada je kandidat obavezan da prepliva 50 metara. Kategorizacija se vrši prema Pravilniku o kriterijumima za kategorizaciju sportista Sportskog saveza Srbije.

Strukovne studije sporta

Osnovne strukovne studije (180ESPB)

Broj studenata: 90

Visina školarine: 106500 RSD

Ostale informacije

30 studenta upisuje se na teret budžeta, a 60 samostalno finansira studije.

Strukovne studije rekreacije

Osnovne akademske studije (180 ESPB)

Broj studenata: 30

Visina školarine: 106500 RSD

Ostale informacije

10 studenta upisuje se na teret budžeta, a 20 samostalno finansira studije.