Adresar fakulteta i visokih škola

Pogledaj naše adresare fakulteta i visokih škola i odaberi one koji bi te mogli odvesti do željenog zanimanja. Klikom na "dodaj u omiljene" fakultet ili visoka škola se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Univerzitet u Beogradu

http://www.fsfv.bg.ac.rs/


Studentska služba

Telefon: 011/35-31-000; 011/35-31-011 http://www.fsfv.bg.ac.rs/

Adresa

Blagoja Parovića 156 11030 Beograd

Telefon

011/3531-000

Email

dekanat@fsfv.bg.ac.rs

Šta mogu da radim sa ovim fakultetom?

Viši/a sportski/a trener/ka

Profesionalni/a ronilac/ica

Sportski/a menadžer/ka

Menadžer/ka za opremanje sportskih objekata

Organizator/ka sportske rekreacije

Košarkaški/a sudija

Sportski psiholog/psihološkinja

Sportski/a novinar/ka

Korisne informacije

Ispit za proveru sklonosti i sposobnosti za upis na studijski program osnovne akademske studije - Fizičko vaspitanje i sport sastoji se od sledećih testova: 1) test informisanosti o fizičkom vaspitanju i sportu (maksimalno 6 bodova); 2) test plivanja i specifičnih motoričkih veština i sposobnosti u vodi - test je eliminacionog karaktera u delu plivanja, odnosno svaki kandidat mora da prepliva 50 metara (maksimalno 11 bodova); 3) test specifičnih motoričkih sposobnosti sa loptom (maksimalno 16 bodova); 4) test opštih motoričkih sposobnosti (maksimalno 16 bodova); 5) test za procenu osećaja za pokret i ritam i proveru muzikalnosti (maksimalno 11 bodova). Kategorisani sportisti imaju pravo na oslobađanje polaganja ispita za proveru sklonosti i sposobnosti ili jednog od četiri testa motoričkih sposobnosti navedenih u stavu 1. tačka 2-5) ovog člana, u skladu sa ostvarenim sportskim rezultatom. Kategorizaciju vrši komisija Fakulteta prema Pravilniku o nacionalnoj kategorizaciju vrhunskih sportista Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Pravilniku o kriterijumima za kategorizaciju sportista Sportskog saveza Srbije. Kandidati koji su stekli status vrhunskih sportisata (zaslužni sportista, međunarodni rang i nacionalni rang) polažu samo test znanja plivanja - preplivavanje deonice dužine 50 metara. Navedeni kandidati dobijaju maksimum broj bodova na svim testovima iz stava 1 tačka 1 - 5) ovog člana. Kandidati koji su stekli status sportista I juniorskog razreda (sportisti koji su nastupali za juniorsku reprezentaciju Republike Srbije na Olimpijskim igrama za mlade, Svetskom prvenstvu, Evropskom prvenstu, Prvenstvu Balkana ili Prvenstvu Mediterana ili sportisti koji su osvojili jednu od medalja na Prvenstvu Balkana, Prvenstvu Mediterana ili sportisti osvajači I mesta na prvenstvu Republike Srbije za juniore) imaju pravo na oslobođenje jednog od četiri testa motoričkih sposobnosti navedenih u stavu 1. tačka 2-5) ovog člana. Navedeni kandidati za test kojeg su oslobođeni dobijaju maksimalan broj bodova koji je predviđen za taj test. Ukoliko se kandidat odluči za oslobađanje testa plivanja i specifičnih motoričkih veština i sposobnosti u vodi, tada je kandidat obavezan da prepliva 50 metara.


Studijski programi

Osnovne akademske studije fizičko vaspitanje i sport

Osnovne akademske studije (180 ESPB)

Broj studenata: 120

Visina školarine: 150000 RSD

Ostale informacije

Na osnovne akademske studije fizičkog vaspitanja i sporta upisuje se ukupno 120 studenata, i to 90 na teret budžeta i 30 samofinansirajućih.

Integrisane akademske studije Fizičko vaspitanje i sport

Integrisane akademske studije (300ESPB)

Broj studenata: 140

Visina školarine: 150000 RSD

Ostale informacije

100 studenta upisuje se na teret budžeta, a 40 samostalno finansira studije.