Adresar fakulteta i visokih škola

Pogledaj naše adresare fakulteta i visokih škola i odaberi one koji bi te mogli odvesti do željenog zanimanja. Klikom na "dodaj u omiljene" fakultet ili visoka škola se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Beogradska politehnika

Visoka škola strukovnih studija, Beograd

http://www.politehnika.edu.rs/


Studentska služba

telefon: 011/24 11 630 imejl: dmilojkovic@politehnika.edu.rs vradivojevic@politehnika.edu.rs

Adresa

Brankova 17 11000 Beograd Katarine Ambrozić 7 11000 Beograd

Telefon

011/6410-990

Email

info@politehnika.edu.rs

Šta mogu da radim sa ovim fakultetom?

Dizajner/ka enterijera i nameštaja

Dizajner/ka

Savetnik/ica za pitanja zaštite životne sredine

3D modelar/ka

Korisne informacije


Studijski programi

Grafički dizajn

Osnovne strukovne studije (180ESPB)

Broj studenata: 60

Visina školarine: 105000 din.

Ostale informacije


25 studenata se prima na budžet, a 35 na samofinansiranje. Na prijemnom ispitu se polažu:

 • Test opšteg obrazovanja
 • Crtanje
 • Test sklonosti i sposobnosti
Studijski program se realizuje na Odeljenju za dizajn.

Dizajn industrijskih proizvoda

Osnovne strukovne studije (180ESPB)

Broj studenata: 40

Visina školarine: 105000 din.

Ostale informacije


25 studenata se prima na budžet, a 15 na samofinansiranje. Na prijemnom ispitu se polažu:

 • Test opšteg obrazovanja
 • Crtanje
 • Test sklonosti i sposobnosti
Studijski program se realizuje na Odeljenju za dizajn.

Modni dizajn proizvoda od kože

Osnovne strukovne studije (180ESPB)

Broj studenata: 40

Visina školarine: 105000 din.

Ostale informacije


28 studenata se prima na budžet, a 12 na samofinansiranje. Na prijemnom ispitu se polažu:

 • Test opšteg obrazovanja
 • Crtanje
 • Test sklonosti i sposobnosti
Studijski program se realizuje na Odeljenju za dizajn.

Grafičko inženjerstvo

Osnovne strukovne studije (180ESPB)

Broj studenata: 60

Visina školarine: 66000 din.

Ostale informacije


54 studenata se upisuje na budžet, a 6 plaćaju školarinu Na prijemnom ispitu se polaže Test opšteg obrazovanja. Studijski program se realizuje na Odeljenju za tehnologije.

Bezbednost i zdravlje na radu

Osnovne strukovne studije (180ESPB)

Broj studenata: 60

Visina školarine: 66000 din.

Ostale informacije


58 studenata se prima na budžet, a 2 plaća školarinu. Na prijemnom ispitu se polaže Test opšteg obrazovanja. Studijski program se realizuje na Odeljenju za tehnologije.

Zaštita životne sredine

Osnovne strukovne studije (180ESPB)

Broj studenata: 80

Visina školarine: 66000 din.

Ostale informacije

60 studenata se upisuje na budžet, a 20 plaća školarinu.
Na prijemnom ispitu se polaže Test opšteg obrazovanja. Studijski program se realizuje na Odeljenju za tehnologije.

Menadžment kvalitetom

Osnovne strukovne studije (180ESPB)

Broj studenata: 60

Visina školarine: 66000 din.

Ostale informacije

25 studenata se upisuje na budžet, a 35 plaća školarinu.
Na prijemnom ispitu se polaže Test opšteg obrazovanja. Studijski program se realizuje na Odeljenju za tehnologije.

Reciklažne tehnologije

Osnovne strukovne studije (180ESPB)

Broj studenata: 40

Visina školarine: 66000 din.

Ostale informacije


15 studenata se prima na teret budžeta, a 25 plaćaju školarinu. Na prijemnom ispitu se polaže Test opšteg obrazovanja. Studijski program se realizuje na Odeljenju za tehnologije.

Koncept i karakter dizajn

Osnovne akademske studije (180 ESPB)

Broj studenata: 40

Visina školarine: 105000 din.

Ostale informacije

10 studenata se upisuje na budžet, a 30 plaća školarinu. Na prijemnom ispitu se polažu:

 • Test opšteg obrazovanja
 • Crtanje Studijski program se realizuje na Odeljenju za dizajn.