Adresar fakulteta i visokih škola

Pogledaj naše adresare fakulteta i visokih škola i odaberi one koji bi te mogli odvesti do željenog zanimanja. Klikom na "dodaj u omiljene" fakultet ili visoka škola se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Vojna akademija

Univerzitet odbrane u Beogradu

http://www.va.mod.gov.rs/


Studentska služba

Telefon: 011/3603-194, 011/3603-189 Imejl: stud.sluzba@va.mod.gov.rs

Adresa

Pavla Jurišića Šturma 33 11000 Beograd

Telefon

Email

office@va.mod.gov.rs,

Šta mogu da radim sa ovim fakultetom?

Profesionalno vojno lice

Menadžer/ka programa u međunarodnoj organizaciji

Lekar/ka specijalista hirurgije

Inženjer/ka vazduhoplovstva

Pilot/kinja

Korisne informacije


Studijski programi

Menadžment u odbrani

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata:

Visina školarine: din.

Ostale informacije

Kadeti se mogu opredeliti za jedan od pet modula:

 • Pešadija
 • Oklopne jedinice
 • Inžinjerija
 • Artiljerija
 • Rečne jedinice

Vojnomašinsko inženjerstvo

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata:

Visina školarine: din.

Ostale informacije

Nastava se realizuje kroz sledeće module:

 • Naoružanje
 • Borbena vozila
 • Vazduhoplovi i vazduhoplovni motori
 • Municija

Vojnoelektronsko inženjerstvo

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata:

Visina školarine: din.

Ostale informacije

Nastava se realizuje kroz sledeće module:

 • Telekomunikacije
 • Raketni sistemi
 • Radarski sistemi
 • Informacioni sistemi Osim diplome, kadetu se izdaje i Dodatak diplomi, koji označava kompetencije kladeta za profesionalnog oficira za službu Telekomumnikacija, Informatičku i Tehničku službu (specijalnosti Radarski sistemi i Raketni sistemi), odnosno diplomiranog inženjera elektrotehnike i računarstva.

Vojno vazduhoplovstvo

Integrisane akademske studije (300ESPB)

Broj studenata:

Visina školarine: din.

Ostale informacije

Nastava se realizuje kroz module:

 • Pilot helikoptera
 • Pilot aviona
Kandidati za kadete studijskog programa Vojno vazduhoplovstvo moraju da ispune i dopunske uslove propisane posebnim programom medicinsko-zdravstvene i psihološke procene kandidata za taj studijski program.

Logistika odbrane

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata:

Visina školarine: din.

Ostale informacije

Nastava se realizuje kroz sledeće module:

 • Opšta logistika
 • Transport
 • Snabdevanje
 • Održavanje

Protivvazduhoplovna odbrana

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata:

Visina školarine: din.

Ostale informacije

Nastava se realizuje kroz sledeće module:

 • Artiljerijsko-raketne jedinice za protivvazduhoplovna dejstva (ARJ za PVD)
 • Vazdušno osmatranje i javljanje (VOJ)