Adresar fakulteta i visokih škola

Pogledaj naše adresare fakulteta i visokih škola i odaberi one koji bi te mogli odvesti do željenog zanimanja. Klikom na "dodaj u omiljene" fakultet ili visoka škola se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije

Univerzitet Union

http://www.bba.edu.rs


Studentska služba

Telefon: 011/2623-043 Imejl: stud@bba.edu.rs

Adresa

Zmaj Jovina 12, 11000 Beograd

Telefon

011/2621-730

Email

office@bba.edu.rs

Šta mogu da radim sa ovim fakultetom?

Pomoćnik/ica direktora banke

Kreditni/a službenik/ica

Broker/ka

Administrator/ka osiguranja

Finansijski/a analitičar/ka

Bankarski/a službenik/ca

Korisne informacije


Studijski programi

Ekonomija i finansije

Osnovne akademske studije (180 ESPB)

Broj studenata: 99

Visina školarine: 2400 evra

Ostale informacije

U okviru ovog studijskog programa postoje dva modula: 1) Bankarstvo, osiguranje i finansije, i 2) Finansije i računovodstvo. Gоdišnjа škоlаrinа (kоја uključuје kоmplеtnu udžbеničku litеrаturu, priјаvu ispitа, оbuku zа kоrišćеnjе bаnkаrskоg sоftvеrа, оbuku zа sticаnjе ECDL sеrtifikаtа, оdbrаnu diplоmskоg rаdа, izdаvаnjе diplоmе i pоtrеbnih uvеrеnjа) iznоsi 2.160 еvrа, аkо sе plаćаnjе vrši оdјеdnоm, оdnоsnо 2.400 еvrа аkо sе plаćаnjе vrši u 6 ili 12 rаtа.