Adresar fakulteta i visokih škola

Pogledaj naše adresare fakulteta i visokih škola i odaberi one koji bi te mogli odvesti do željenog zanimanja. Klikom na "dodaj u omiljene" fakultet ili visoka škola se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Tehnološko-metalurški fakultet

Univerzitet u Beogradu

http://www.tmf.bg.ac.rs


Studentska služba

Telefon: 011/3370-426 imejl: studentska@tms.bg.ac.rs

Adresa

Karnegijeva br.4 11000 Beograd

Telefon

011/3370-426

Email

tmf@tmf.bg.ac.rs

Šta mogu da radim sa ovim fakultetom?

Istraživač/ica pripravnik/ica

Inženjer/ka hemijske tehnologije

Inženjer/ka metalurgije

Inženjer/ka tekstilne tehnologije

Biotehnolog / biotehnološkinja

Korisne informacije


Studijski programi

Hemijsko inženjerstvo

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 150

Visina školarine: 66000 RSD

Ostale informacije

145 studenata upisuje se na budžet, dok njih 5 plaća školarinu.
Na trećoj godini se bira jedan od profila:

 • Hemijsko procesno inženjerstvo
 • Organska hemijska tehnologija
 • Polimerno inženjerstvo
 • Farmaceutsko inženjerstvo
 • Neorganska hemijska tehnologija
 • Kontrola kvaliteta
 • Elektrohemijsko inženjerstvo

Inženjerstvo materijala

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 40

Visina školarine: 66000 RSD

Ostale informacije

23 studenata se finansira iz budžeta, dok 17 plaća školarinu.
Na četvrtoj godini se bira jedan od profila:

 • Polimerni materijali
 • Kompozitni materijali
 • Keramički materijali
 • Metalni materijali
 • Grafičko inženjerstvo

Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 90

Visina školarine: 66000 RSD

Ostale informacije


80 studenata upisuje se na teret budžeta fakulteta, dok njih 10 plaća školarinu.

Inženjerstvo zaštite životne sredine

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 60

Visina školarine: 66000 RSD

Ostale informacije

55 studenata se finansira iz budžeta, dok njih 5 plaća školarinu.

Metalurško inženjerstvo

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 20

Visina školarine: 66000 RSD

Ostale informacije

12 studenata se finansira iz budžeta, dok 8 plaća školarinu.