Adresar fakulteta i visokih škola

Pogledaj naše adresare fakulteta i visokih škola i odaberi one koji bi te mogli odvesti do željenog zanimanja. Klikom na "dodaj u omiljene" fakultet ili visoka škola se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Univerzitet u Nišu

http://www.fsfv.ni.ac.rs


Studentska služba

Telefon: 018/511940 Imejl: gorica@fsfv.ni.ac.rs, jasmina@fsfv.ni.ac.rs, urke13@yahoo.com, viskon70@yahoo.com

Adresa

Čarnojevića 10A 18000 Niš

Telefon

018/510-900

Email

viki@fsfv.ni.ac.rs - sekretar Fakulteta

Šta mogu da radim sa ovim fakultetom?

Viši/a sportski/a trener/ka

Profesionalni/a ronilac/ica

Sportski/a menadžer/ka

Menadžer/ka za opremanje sportskih objekata

Organizator/ka sportske rekreacije

Korisne informacije

На Факултету се организују сви нивои студија у складу са Болоњском декларацијом. После завршених основних академских студија у четворогодишњем трајању стиче се стручни назив професор физичког васпитања и спорта (bachelor). После завршених основних струковних студија у трогодишњем трајању стиче се стручни назив тренер. После завршених дипломских академских студија (master) стиче се стручни назив дипломирани професор физичког васпитања и спорта – master. После завршених докторских академских студија стиче се научни назив доктор наука, физичко васпитање и спорт. __________________________________________________ На основне академске студије се може уписати лице које је завршило четворогодишњу средњу школу и које је положило пријемни испит. За упис на студијски програм и полагање пријемног испита утврђује се здравствени статус сваког кандидата. Пријемни испит се састоји из пет тестова. 1. Тест опште информисаности из области спорта и физичког васпитања 2. Тест пливања 3. Тест општих моторичких способности 4. Тест трчања на 800 метара-жене и 1.500 метара-мушкарци, 5. Тест специфично моторичких способности са лоптом Успех у спорту, бодује се на основу званичне категоризације струковног савеза и спортског савеза Србије, као категорисани спортиста за звања: заслужни мајстор спорта, интернационални мајстор и савезни спортиста, први сениорски разред и први јуниорски разред. При селекцији студената равноправност је загарантована по основу расе, боје коже, пола, језика, вероисповести, порекла, политичког мишљења. Због специфичности студија Факултета, студенти са посебним потребама, са сензорним и моторним хендикепом не могу студирати студијски програм Основних академских студија, физичко васпитање и спорт. Право уписа на студије основних академских студија стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру броја студената утврђеног од стране Универзитета у Нишу, на предлог Факултета спорта и физичког васпитања.


Studijski programi

Sport - osnovne strukovne studije

Osnovne strukovne studije (180ESPB)

Broj studenata: 55

Visina školarine: RSD

Ostale informacije

Уписује се 55 студената и сви студенти се самостално финансирају.

Fizičko vaspitanje i sport - osnovne akademske studije

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 195

Visina školarine: RSD

Ostale informacije

140 на буџету (1 са инвалидитетом, 1 припадник ромске националне мањине, 1 држављанин Републике Србије који је средњу школу завршио у иностранству) и 55 студената који са сами финансирају.
На студијски програм може се уписати лице које је завршило четворогодишњу средњу школу свих смерова и струка, које је здраво и телесно способно за несметано похађање практичне наставе и полагање практичних делова испита и које положи пријемни испит. Лекарска комисија, након извршеног прегледа кандидата, даје оцену здравственог и телесног статуса кандидата. Пријемни испит обухвата пет тестова: Tест oпште информисаности из области спорта и физичког васпитања, Tест пливања, Тест општих моторичких способности, Tест трчања на 800 метара за жене и 1500 метара за мушкарце, Tест специфично-моторичких способности са лоптом. Студијски програм не могу уписати кандидати који у сведочанствима немају оцену из физичког васпитања. Начин и поступак спровођења пријемног испита утврђен је општим актом Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу.

Fizičko vaspitanje i sport - diplomske akademske studije

Broj studenata:

Visina školarine: RSD

Ostale informacije