Adresar fakulteta i visokih škola

Pogledaj naše adresare fakulteta i visokih škola i odaberi one koji bi te mogli odvesti do željenog zanimanja. Klikom na "dodaj u omiljene" fakultet ili visoka škola se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Fakultet tehničkih nauka u Čačku

Univerzitet u Kragujevcu

http://www.ftn.kg.ac.rs/


Studentska služba

Telefon: 032/302-718, 032/302-759 Rad sa studentima: radnim danima od 10:00 do 12:00. studentska@ftn.kg.ac.rs

Adresa

Svetog Save 65 32000 Čačak

Telefon

032/30-27-00

Email

studentska@ftn.kg.ac.rs

Šta mogu da radim sa ovim fakultetom?

Naučni/a istraživač/ica u univerzitetskom istraživačkom centru

Softver developer (stručnjak/inja za razvoj softvera)

Softver tester (stručnjak/inja za proveru softvera)

Inženjer/ka elektrotehnike

Projektant/kinja integrisanih kola

Korisne informacije


Studijski programi

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 80

Visina školarine: 81000 din.

Ostale informacije

70 se finansira iz budžeta, a 10 studenata sami plaćaju školarinu. Nastava se odvija u okviru modula:

 • Elektroenergetika
 • Računarsko inženjerstvo
Prijemni ispit se polaže iz jednog od tri predmeta:
 • Matematika
 • Fizika
 • Osnovi elektrotehnike

Mehatronika

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 30

Visina školarine: 81000 din.

Ostale informacije

25 studenata studira na teret budžeta, a 5 sami plaćaju školarinu. Prijemni ispit se polaže iz jednog od tri predmeta:

 • Matematika
 • Fizika
 • Osnovi elektrotehnike

Informacione tehnologije

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 130

Visina školarine: 81000 din.

Ostale informacije

120 studenata studira na teret budžeta, a 10 sami plaćaju školarinu. Prijemni ispit se polaže iz jednog od dva predmeta:

 • Matematika
 • Informatika

Preduzetnički menadžment

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 30

Visina školarine: 81000 din.

Ostale informacije

15 se finansira iz budžeta, a 15 studenata sami plaćaju školarinu. Prijemni ispit se polaže iz jednog od tri predmeta:

 • Matematika
 • Organizacija
 • Informatika

Inženjerski menadžment

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 30

Visina školarine: 81000 din.

Ostale informacije

25 studenata studira na teret budžeta, a 5 sami plaćaju školarinu. Prijemni ispit se polaže iz jednog od tri predmeta:

 • Matematika
 • Organizacija
 • Informatika

Tehnika i informatika

Integrisane akademske studije (300ESPB)

Broj studenata: 30

Visina školarine: 81000 din.

Ostale informacije

5 studenata se upisuje na budžet, a 25 plaća školarinu.
Prijemni ispit se polaže iz jednog od dva predmeta:

 • Matematika
 • Informatika