Pitanje savetnici

Kako da postanem advokatica?

Kako da postanem advokatica? (koji smer u gimnaziji, da li osnovne ili master studije, da li se prvo postaje pravnik?)

1870
pre 8 godina

Odgovor savetnice:

Da bi postala advokatica, treba da završiš Pravni fakultet. Ovaj fakultet možeš da upišeš posle bilo koje srednje škole u četvorogodišnjem trajanju. Nakon završetka fakulteta, bilo bi potrebno da obaviš pripravnički staž, da položiš pravosudni ispit i da položiš advokatski ispit.

Pravosudni ispit možeš polagati nakon diplomiranja na pravnom fakultetu i nakon dve godine radnog iskustva na poslovima pravne struke u sudu, javnom tužilaštvu, javnom pravobranilaštvu i advokaturi ili tri godine radnog iskustva na poslovima pravne struke u organu za prekršaje, drugom državnom organu, organu teritorijalne autonomije i lokalne samouprave ili četiri godine radnog iskustva na poslovima pravne struke u preduzeću, ustanovi ili drugoj organizaciji. Pravosudni ispit je uslov za polaganje advokatskog ispita.

Uslovi za upis u imenik advokata pored navednih uključuju i sledeće: opšta zdravstvena i potpuna poslovna sposobnost, neosuđivanost za krivično delo koje bi kandidata činilo nedostojnim poverenja za bavljenje advokaturom; obezbeđen radni prostor pogodan za bavljenje advokaturom i ispunjenost tehničkih uslova. Ukoliko te interesuju tačni uslovi možeš ih pogledati ovde: http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_advokaturi.html.

Ovde možeš pročitati više o ovom zanimanju - http://karijera.bos.rs/zanimanja/show_info/11. Više informacija možeš pronaći i na sajtovima fakulteta kao i kontaktiranjem studentske službe.