Baza zanimanja

Digital Content Creator (Kreator digitalnog sadržaja)

Osoba koja se bavi ovim zanimanjem bavi se zadacima koji su vezani za kreiranje i objavljivanje sadržaja na internetu. Pisanjem sadržaja povećava se posećenost vebsajta i privlače klijenti.
Marketinške agencije, kompanije koje posluju na internetu
Poželjni su dodatni kursevi i obuke u vezi sa digitalnim marketingom i SEO (Search engine optimization)
od 500 do 600 evra
Novinarski rad i rad u marketingu
od 6 meseci do 1 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Organizacione
  • Istraživačke
  • Kreativno razmišljanje
  • Energičnost
  • Misaonost
  • Radoznalost
  • Fleksibilnost
Sve veći prelazak reklamiranja i poslovanja na Internet ukazuje na to da će ovo zanimanje biti veoma popularno u narednom periodu.
Rad je zahtevan i zahteva skoncentrisanost; jako mali prostor za greške. Tokom radnog dana, uglavnom se sedi za računarom, što može dovesti do problema sa kičmom i vidom.
Digital Content je oblast koja u sebi sadrži više zanimanja koja na prvi pogled mogu delovati slično i zbuniti nekog ko traži posao u ovom domenu.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.