Savetnica

Razlika između strukovnog fizioterapeuta i strukovnog radnog terapeuta

Pitanje:

Zdravo! Završavam četvrti razred gimnazije i želeo bih da upišem Visoku zdravstvenu školu strukovnih studija u Beogradu (Zemun), ali još nisam siguran koji smer. Zanima me koja je razlika između strukovnog fizioterapeuta i strukovnog radnog terapeuta? Šta mogu da radim nakon završenog jednog studijskog programa, a šta nakon drugog? Takođe me zanima koja literatura je potrebna za spremanje prijemnog na ova dva smera? Čitao sam da su to udžbenici iz biologije za medicinske škole, ali me zanima od kojih autora? I zanima me da li negde postoje primeri testova sa prijemnog od ranijih godina? Hvala.

Odgovor:

Poslovi fizioterapeuta i radnog terapeuta su slični, ali se u određenoj meri i razlikuju. Radni terapeut vrši planiranje radne terapije; izrađuje program sa opisom postupaka i predviđenih ishoda terapije; prati stanje pacijenta i uspešnost radne terapije; prilagođava program radne terapije u skladu sa napretkom stanja pacijenta; podstiče i podučava pacijenta za samostalno izvođenje vežbi; uči i motiviše pacijenta da se pravilno služi pomagalima i sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u oblasti radne terapije. Radni terapeut se može zaposliti u bolnicima, rehabilitacionim ustanovama, domovima za stare, ustanovama za osobe sa smetnjama u razvoju... Fizioterapeut se bavi pružanjem pomoći bolesnim i povređenim licima kako bi se ublažile posledice bolesti i povreda i povećala pokretljivost. Fizioterapeut prati zdravstveno stanje pacijenta i shodno tome prilagođava terapiju koja se sastoji iz različitih vežbi sa ciljem ojačavanja funkcija zglobova i mišića. Najčešće radi u zdravstvenim ustanovama i drugim ustanovama i mestima za rehabilitaciju. 

Možeš da pogledaš detaljnije i kako izgledaju ovi studijski programi na sledećim adresama: 
Što se tiče literature, pošto ovogodišnji konkurs još uvek nije objavljen, uputila bih te na prošlogodišnji konkurs, u kome je istaknuto da se prijemni ispit iz predmeta Biologija polaže po planu i programu srednje medicinske škole, dakle treba da pronađeš udžbenike koji odgovaraju tom planu i programu (http://www.vzsbeograd.edu.rs/2011-05-26-17-32-46/2011-06-15-11-06-51/upis-osnovnih-strukovnih-studija/1424-b-v-sht-nj-usl-vim-n-urs.html). Na primer, ovde možeš da pronađeš odgovarajuće udžbenike http://www.knjizara.zavod.co.rs/udzbenici/udzbenici-za-srednju/strucna-srednja-skola/zdravstvo-farmacija-socijalna-zastita. Ovu informaciju možeš dodatno da proveriš tako što ćeš pozvati studentsku službu ove visoke škole - oni bi trebalo da ti pruže najpreciznije informacije. Što se tiče primera testova, bojim se da nemam tu informaciju, ali to takođe možeš da proveriš kontaktiranjem studentske službe ili razgovorom sa bivšim ili sadašnjim studentima.
3778
28.02.2017
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.