Adresar fakulteta i visokih škola

Državni fakulteti

Policija
Univerzitet odbrane u Beogradu
Univerzitet odbrane u Beogradu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Kragujevcu
Univerzitet u Nišu
Univerzitet u Novom Pazaru
Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitet u Prištini
Univerzitet u Prištini
Univerzitet umetnosti u Beogradu
Univerzitet umetnosti u Beogradu
Univerzitet umetnosti u Beogradu
Univerzitet umetnosti u Beogradu
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.