Adresar fakulteta i visokih škola

Privatne visoke škole

Visoka škola akademskih studija, Beograd
Visoka škola akademskih studija, Beograd
Visoka škola strukovnih studija, Čačak
Visoka škola strukovnih studija, Beograd
Visoka škola strukovnih studija, Beograd
Visoka škola strukovnih studija, Beograd
Visoka škola strukovnih studija, Beograd
Visoka škola strukovnih studija, Kruševac
Visoka škola strukovnih studija, Mitrovica
Visoka škola strukovnih studija, Mitrovica
Visoka škola strukovnih studija, Sremski Karlovci
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.