Adresar fakulteta i visokih škola

Privatni fakulteti

Evropski univerzitet
Fakultet za diplomatiju i bezbednost, Beograd
Fakultet za diplomatiju i bezbednost, Beograd
Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
Metropolitan univerzitet
Univerzitet „Džon Nezbit“(Megatrend)
Univerzitet „Džon Nezbit“(Megatrend)
Univerzitet „Džon Nezbit“(Megatrend)
Univerzitet „Džon Nezbit“(Megatrend)
Univerzitet „Džon Nezbit“(Megatrend)
Univerzitet „Džon Nezbit“(Megatrend)
Univerzitet Braća Karić / Alfa univerzitet
Univerzitet Braća Karić / Alfa univerzitet
Univerzitet Braća Karić / Alfa univerzitet
Univerzitet Braća Karić / Alfa univerzitet
Univerzitet Braća Karić / Alfa univerzitet
Univerzitet Educons
Univerzitet Privredna Akademija
Univerzitet Privredna akademija
Univerzitet Privredna Akademija
Univerzitet Privredna Akademija
Univerzitet Singidunum
Univerzitet Union
Univerzitet Union Nikola Tesla
Univerzitet Union Nikola Tesla
Visoka škola strukovnih studija, Beograd
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.