Pitanje savetnici

Koja je razlika između Filozofskog fakulteta u Beogradu i Novom Sadu (smer psihologija)

Zanima me kakav je studentski život u Novom Sadu u odnosu na studentski život u Beogradu. Takodje bih volela da znam koji je od ova dva univerziteta bolji (konkretno me zanima Filozofski fakultet, smer

psihologija). Da li izmedju ova dva univerziteta postoji neka veća, značajnija razlika? Hvala :)

3675
pre 3 godine

Odgovor savetnice:

Hvala ti na pitanju. Veoma je lepo što si već prepoznala šta te interesuje i šta bi volela da studiraš.
I Beograd i Novi Sad su veliki univerzitetski centri. Osnovna razlika u studentskom životu između Novog Sada i Beograda je to što je Novi Sad manji, jeftiniji za troškove života i lakši za svakodnevnu organizaciju života, jer je na primer manje vremena potrebno za gradski prevoz i sve je poprilično bliže. Beograd je veći, dinamičniji, sa većim brojem studenata i fakulteta. Oba grada pružaju raznovrsne mogućnosti za mlade u vidu: praksi, konferencija, volontiranja i drugih oblika usavršavanja. Ali i festivala, žurki, putovanja i drugih događaja za mlade. :)
Što se tiče fakulteta koji te zanimaju ne postoji značajnija razlika. Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na osnovne studije psihologije primaju 80 studenata (40 studenata se finansira iz budžeta, a 40 plaća školarinu) i visina školarine za studente koji nisu na budžetu iznosi: 96000 din., takođe prijemni ispit polaže se pismeno (više informacija možeš naći OVDE) i sastoji se od:

a)  Testa znanja
Maksimalan broj bodova na testu znanja iznosi 30.
b)  Testa sposobnosti
Maksimalan broj bodova na testu sposobnosti 15.
c)  Testa opšte informisanosti
Maksimalan broj bodova na testu opšte informisanosti je 15.
Na Filozofskom fakultetu u Beogradu na osnovne studije psihologije primaju 88 studenata (78 studenata upisuje se na budžet, a 10 plaća školarinu) i visina školarine za učenike koji nisu na budžetu iznosi 118548 din i na prijemnom ispitu se polaže:
a)Test znanja iz psihologije i
b)Test opšte informisanosti.

Nažalost, ne bih mogla da ti kažem koji je fakultet bolji. U našoj zemlji ne postoje još uvek neki objektivni kriterijumi za poređenje fakulteta, pa zato ne mogu da ti kažem da je jedan bolji od drugog. Predlažem ti da posetiš sajtove Filozofskog fakulteta u Beogradu i Novom Sadu ( možeš ih naći u našoj BAZI OBRAZOVANJA) detaljno pogledaš i uporediš programe studija na oba fakulteta kako bi primetila koji program studija više odgovara tvojim, željama i interesovanjima.