Savetnica

Da li student koji je na budžetu može da bude u radnom odnosu?

Pitanje:

Zanima me da li je studentu koji je na budžetu dozvoljeno da bude u radnom odnosu, odnosno da bude prijavljen itd. Tj. Da li tada i dalje moze da se finansira iz budzeta ili gubi budzet?

Odgovor:

Prema Zakonu o visokom obrazovanju student koji u tekućoj školskoj godini ostvari 60 ESPB bodova ima pravo da se u narednoj školskoj godini finansira iz budžeta ako se rangira u okviru ukupnog broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta. Rangiranje se vrši polazeći od broja ostvarenih ESPB bodova i postignutog uspeha u savlađivanju studijskog programa, na način i po postupku utvrđenim opštim aktom visokoškolske ustanove.

Dakle, prema uslovima navedenim zakonom, radni odnos se ne postavlja kao uslov na osnovnim studijama. Međutim, ovo jeste uslov koji se postavlja za određene stipendije kao i za smeštaj u studentskom domu na drugom i trećem stepenu studija.

Takođe, preporučila bih ti da ovu informaciju svakako proveriš i u studentskoj službi visokoškolske ustanove na kojoj studiraš.

8923
17.10.2017
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.